Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí 

18.05.2022

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí se blíží.

  • Nepřesáhne-li částka daně 5000 Kč, je splatná celá do 31. května 2022.
  • Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu 2022), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května 2022 zaplatit i najednou.

Výzva k úhradě daně

Daň z nemovitých věcí se platí dopředu na základě výzvy příslušného finančního úřadu zaslané poštou nebo elektronicky. Nejobvyklejší formou výzvy jsou složenky, které letos budou doručeny nejpozději do 25. května 2022.

Elektronicky bude výzva, dokonce s QR kódem, doručena majitelům datové schránky, nebo plátcům, kteří se přihlásili kzasílání údajů pro placení daně na e-mail. Složenka nedorazí také těm, kteří platí prostřednictvím SIPO, popřípadě mají daň do 30 Kč.

Předmět daně z nemovitých věcí

Daní se všechny zdanitelné stavby a jednotky (dokončené nebo užívané), které se nachází na území České republiky a veškeré pozemky evidované v katastru nemovitostí. Platíme tedy dvě dílčích daně, které se stanovují samostatně:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

Kdo získá prostředky z daní

Příjemcem peněžních prostředků, které poplatníci za své nemovitosti zaplatí, jsou obce a města, na jejichž území se zdaňované pozemky, stavby a jednotky nachází.

Daňové přiznání a výše daně

Výše daně z nemovitých věcí se vypočítá jednorázově v přiznání k dani z nemovitých věcí. Protože se daň platí dopředu, přihlášení k dani je třeba podat do 31. ledna následujícího po roce, ve kterém byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitosti, nebo došlo k podstatné změně u nemovitosti. 

Kalkulačka daně z nemovitých věcí