Nesrovnalosti v katastru vám mohou zkomplikovat prodej nemovitosti

16.08.2022

S rozdílem mezi skutečností a údaji o nemovitosti v katastru se setkáváme poměrně často. Buď není stavba zapsaná tzn. legalizovaná nebo nejsou zakresleny části domu, samostatné stavby apod. Porovnání údajů o nemovitosti v katastru se skutečností je proto prvním krokem, který provádíme při přípravě nemovitosti do prodeje. Zjistíme-li rozpor, pomáháme klientům dát vše do pořádku.

Pokud má vlastník nemovitosti dokumentaci (např. kolaudační rozhodnutí včetně geometrického plánu) a stavbu pouze nezlegalizoval, náprava je poměrně snadná. Problém nastává, když taková dokumentace neexistuje. V obou případech je důležité vše napravit dříve, než se objeví první zájemce o koupi. 

Proč je soulad mezi skutečností a údaji v katastru tak důležitý?

Kupec s hotovostí

Můžete například přijít o rychlý a hladký prodej v případě, že se objeví kupec s hotovostí, spěchá a nechce čekat, než až se papírování na katastru vyřídí.

Financování hypotékou

Často potřebuje kupující nemovitost zastavit, aby ji mohl financovat hypotékou. Kvůli nesrovnalostem na katastru půjčku nedostane vůbec nebo nestihne čerpat finance ve lhůtě, stanovené bankou. Pak už je na řešení nedostatků v evidenci pozdě...

Rychlost prodeje a cena

Rozhodnutí prodat nemovitost pouze tomu, komu nesoulad nebude vadit a zajistí si nápravu sám se nevyplatí. Bude trvat mnohem déle, než se najde kupec, který na takovou podmínku přistoupí.  

Není mnoho kupujících, kteří se v problematice vyznají a jsou ochotni sjednávat nápravu něčeho, co nezpůsobili. Většinou mají strach, vidí v tom podvod a raději nemovitost nekoupí. Pokud přece jen takového kupce najdete, pak jedině za podmínky slevy z ceny nemovitosti. 

Spolupráce s makléřem

V extrémních případech dokonce prodávající nabádá makléře, aby o nesouladu na katastru kupujícího neinformoval. Profesionální makléř by měl vždy prodávajícího přesvědčit a pomoci mu sjednat okamžitou nápravu ještě před zahájením prodeje nemovitosti. Jestliže se mu to nepodaří, obchod by měl raději odmítnout. Kupující, který není s touto nepříjemnou situací seznámen vůbec, totiž ztrácí důvěru v prodávajícího, v makléře, má pocit, že je oklamán a od koupě nemovitosti ustoupí. Pro makléře je to ostuda a získává vizitku podvodníka.

Jak probíhá zápis dokončené stavby do KN.

První kroky by měly vést na stavební úřad, který doporučí postup a stanoví, jaké doklady je třeba doložit.

Řízení má obvykle dvě fáze.

 1. Dodatečné povolení stavby.
  Zde dojde k šetření na místě stavby a následnému rozhodnutí o dodatečném povolení stavby. Rozhodnutí bývá vydáno nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti. Právní moci nabývá po 15 dnech od doručení rozhodnutí všem účastníkům.
  Teprve potom se může podat oznámení o užívání stavby.

 2. Oznámení o užívání stavby
  Žadatel musí doložit stavebním úřadem požadované doklady co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od podání oznámení, aby byly k dispozici při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Je-li vše v pořádku, je vydán souhlas s užíváním stavby. 

Doklady, které stavební úřad obvykle požaduje

 • Geometrický plán zaměření stavby
 • Projekt skutečného provedení (pokud během stavby došlo ke změně oproti původnímu projektu)
 • Revizní zpráva elektroinstalace
 • Revizní zpráva hromosvodu
 • Revizní zpráva plynoinstalace + přípojka
 • Tlaková zkouška vodoinstalace + přípojka
 • Zkouška těsnosti vnitřní a venkovní kanalizace
 • Protokol o zkoušce nepropustnosti jímky
 • Topná zkouška ústředního topení
 • Osvědčení o stavu komínů
 • Měření radonu v ovzduší objektu
 • Doklad o uložení odpadu
 • Hasící přístroj
 • Požární hlásič
 • Atesty, protokoly o shodě
 • Stavební deník, jednoduchý zápis o stavbě
 • atd.

Jedná se o všeobecný seznam. Stavební úřad si vyžádá pouze ty doklady, které se stavby týkají. U novější stavby/přístavby/novostavby naopak vyžaduje stavební úřad pro vystavení potvrzení podrobnější dokumentaci.

Je to trocha papírování, ale není třeba se děsit. Rády vám pomůžeme dát vše do pořádku, abychom nemovitost prodaly hladce, rychle a za nejvyšší možnou cenu. 

Nechceme, aby vás nesrovnalosti v katastru nemovitostí připravily o kupce a nás o reputaci.