Co nesmí chybět v nájemní smlouvě

11.11.2022

Kvůli dražším hypotékám roste poptávka po pronájmech bytů i domů. V nájemních smlouvách se ale mohou často vyskytovat chyby, špatná vymezení nebo nedostatečné identifikace smluvních stran. Na co si dát tedy pozor?

Písemná forma

Hlavním kamenem úrazu může být už jen to, že smlouva vlastně vůbec nemá písemnou formu. Pak je to, jako kdyby vůbec neplatila.

Identifikace smluvních stran

Nemusí se jednat jen o špatné nebo chybné vymezení, ale třeba i o nedostatečnou identifikaci. Ve smlouvě by tedy nikdy nemělo chybět jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

Předmět nájmu

Je potřeba co nejkonkrétněji popsat nemovitost, která je předmětem nájmu. U bytu by mělo být uvedeno číslo bytové jednotky, adresa včetně čísla popisného domu, v němž se byt nachází, ale například také číslo parcely, na níž dům stojí, číslo listu vlastnictví, do kterého parcela náleží, katastrální území a obec.

Výše nájemného

Dále musí nájemní smlouva obsahovat i údaje o měsíční výši nájemného, způsobu jeho úhrady a také o kauci neboli jistotě. Jsou-li ve výši nájemného zahrnuty i zálohové poplatky za energie a další služby, je potřeba zvlášť uvést částku, která na ně připadá, a informaci, co přesně tyto služby zahrnují.

Platnost smlouvy

Má-li nájemní smlouva platit na určitou dobu, je nutné uvést přesné období, na které se sjednává. Pokud tento údaj chybí, smlouva se dle zákona automaticky považuje za smlouvu na dobu neurčitou☝️

Práva a povinnosti smluvních stran

Nejsložitějším, ale zároveň nejdůležitějším souborem informací obsažených v nájemní smlouvě jsou poté práva a povinnosti obou smluvních stran.

Zdroj:finance.cz