Velmi dobré zkušenosti

23.07.2020

"Mám velmi dobrou zkušenost s prací makléřky paní Vejtasové. Má výborné znalosti, přehled a zkušenosti z oboru. Byli jsme spokojeni s její práci při prodeji naší nemovitosti. Její pečlivost a znalosti nám velmi pomohly při výběru pronájmu bytu, kdy nás upozornila na rizika plynoucí z navržené podnájemní smlouvy. Rovněž jsme měli zájem o koupi určité nemovitosti, opět jsme se obrátili na paní Vejtasovou. Odhalila neseriózní jednání prodávajícího, tím jsme se vyhnuli velkým problémům."

Ivo Podešva