Dva roky navíc na výměnu starých kotlů

09.05.2022

Lhůta na výměnu starých kotlů provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci se prodlužuje o 2 roky, tj. do 1.9.2024. Termín, stanovený zákonem o ochraně ovzduší (§ 41 odst. 16 zákona) upravuje novela zákona o daních z příjmů, kterou vláda schválila v dubnu. Po 1.9.2024 mají zůstat pouze kotle TŘETÍ a VYŠŠÍ emisní třídy.

Vláda se tak rozhodla kvůli růstu cen energií, inflaci, pandemií covid a především zrušení podpory plynových kotlů ve snaze zbavit se závislosti na ruském plynu.

Konec podpory plynových zdrojů

Podpora plynových kotlů a propan-butanu ze zásobníků (LPG) skončila ke konci dubna. Státní fond životního prostředí omezil podporu plynových kotlů jak v programu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, tak u Nové zelené úsporám.

V rámci kotlíkových dotací ministerstvo přislíbilo uhradit výdaje, pokud už došlo k výměně, nebo byla vystavena objednávka v termínu mezi 1.1.2021 a 30.4.2022.

Dotace na tepelná čerpadla až 180 000,- Kč

Omezení podpory plynových kotlů chce vláda kompenzovat vyšší podporou tepelných čerpadel, kde došlo k navýšení kotlíkové dotace o 50 tisíc korun na celkových 180 tisíc korun. Obnovitelné zdroje spolu s energetickými úsporami považuje ministryně Hubáčková za nejčistší, nejlevnější a nejrychlejší cestu, jak urychlit odklon od drahého ruského plynu.

Zdroj: hypoindex.cz